„Dezvoltarea Luc Invest în domeniul construcțiilor speciale și crearea unei noi unități de activitate”

„Dezvoltarea Luc Invest în domeniul construcțiilor speciale și crearea unei noi unități de activitate”

LUC INVEST S.R.L. este beneficiarul proiectului „Dezvoltarea Luc Invest în domeniul construcțiilor speciale și crearea unei noi unități de activitate”, cod MySMIS 123560, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii,  Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor-apel de proiecte POR/2018/2/2.2.A/ITI.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea LUC INVEST SRL prin crearea unei unități noi de servicii în domeniul lucrărilor speciale de construcții.

 Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Dotarea cu active corporale și necorporale necesare prestării activității caen 4399 “Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.”.
  2. Crearea a 3 locuri noi de muncă. Având în vedere că proiectul se implementează cu respectarea principiilor orizontale privind nediscriminarea, egalitatea de șanse și accesibilitatea, cele 2 locuri de muncă vor aparține categoriilor defavorizate. Se au în vedere persoane cu vârsta peste 50 de ani sau tineri cu vârsta cuprinsă între 15-24 ani.
  3. Inovarea de serviciu prin introducerea unui nou serviciu de construcție –caen 4399 – alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 7.347.869,20 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 3.731.938,60 lei (60,44 %), valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național de 658.577,40 lei (10,67 %) și valoarea contribuției beneficiarului este de 1.784.164,00 lei (28,89 %).

Data inceperii proiectului este 26.04.2018, iar data finalizării proiectului este 30.04.2021.

Date contact: Loc de implementare: Localitatea Măcin, Str. 1 Decembrie 1918 Nr. 139 A, Jud. Tulcea,  persoană de contact: reprezentant legal Stanciu Lucian, telefon: 0745410817, email : office@lucinvest.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *